เกี่ยวกับเรา

Cover-fb-fanpage_02

ที่มา :
เราเชื่อว่าแต่ละคนมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันในการหารายได้และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง หลายคนเล่นหุ้นแล้วประสบความสำเร็จ แต่หลายคนถนัดและชอบทำธุรกิจทำแล้วสำเร็จเป็นอย่างดี หรือหลายชอบที่จะเป็นพนักงานมืออาชีพจนประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเป็นเจ้าของกิจการถึงจะมั่งคั่งและมีความสุข ดังนั้นแต่ละคนต้องค้นหา เรียนรู้ และพัฒนาในสิ่งที่คุณชอบ แล้วเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมีความสุขในแบบที่เป็นคุณ

Mission :
นำเสนอเนื้อหา ความรู้ในรูปของคอร์สอบรมสัมมนาที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เลือกและเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

โทร. 081-818-6264
อีเมล์ wealthpassionacademy@gmail.com
Facebook www.facebook.com/wealthpassion

QR Code:
QRcode_wealthpassion